Restauratie

Het is geen probleem om oud of kapot materiaal in glas in lood, Tiffany en gebrandschilderd glas te restaureren.
Het enige probleem is om de kleur van het te vervangen glas in overeenstemming te brengen met het bestaande glas. Het nieuwe glas zal altijd in mindere of meerdere mate een afwijking vertonen.
De restauratie van glas in lood ramen is de meest voorkomende en geeft de minste problemen.
Een kapot ruitje kan vaak ter plekke worden gerepareerd. Vervanging van verweerd lood kan alleen maar in het atelier.