Glas in Lood

Waar een schilder verf gebruikt, maakt een glazenier gebruik van glas in lood’ of ‘tiffany’ om een compositie te maken.
Een belangrijk verschil is het gebruik van het licht. Voor een schilder is het licht dat op het schilderij valt van wezenlijk belang.
Voor de glazenier is licht dat door het glas schijnt de grote troef. Daglicht is hem het liefst. Het daglicht kleurt zijn compositie ieder moment anders.

De basistechniek van een glas in lood raam is simpel. Losse stukken glas worden in een profiel van lood geschoven. Waar de profielen elkaar kruisen worden ze aan elkaar verbonden door middel van een soldeerverbinding.

Twee of meer stukken glas worden op die manier met elkaar verbonden tot een compositie: het wordt een glas in lood raam.